Gorichka.bg : Рубрики : Нека бъде светлина

"Според министъра на околната среда на Великобритания Хилари Бен, налагането
на енергоспестяващите крушки ще спестява огромни количества CO2 емисии на
атмосферата – 5 млн. тона годишно само във Великобритания."

Това е откъс от интересна статия, публикувана в Gorichka.bg : Рубрики : Нека бъде светлина, която обяснява защо се налага изваждане от употреба на добре познатите ни крушки с нажежаема жичка и какви са вариантите за замяната й. Прочетете я - щом сте тук, значи сте от хората, които търсят решения за по-добър живот не само за нас, но и за децата и внуците ни.

No comments:

ShareThis

Amplify